หน่วยงานที่บริการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

 


หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- รายชื่อหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน (ประกอบธุรกิจจัดฝึกอบรม)
- รายชื่อหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน (เฉพาะพนักงาน)

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite
loader

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th