สสค.เชียงใหม่ ร่วมสัมมนากับมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น(ประเทศไทย)(JILAF-Thailand)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th