สสค.เชียงใหม่ ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการก่อสร้างที่มีการใช้ลูกจ้างต่างด้าว และตรวจเยี่ยมที่พักคนงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th