สสค.จว.เชียงใหม่ รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับพื้นฐาน จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก โดยมีมาตรฐานระบบงาน
เชื่อมโยง การทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการรับรองต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th