การจัดสวัสดิการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

"มุมนมแม่"

ช่วยอำนวยความสะดวกให้แม่ทำงาน ยังคงสามารถให้นมลูกได้ หรือบีบเก็บน้ำนมให้ลูกกินนมได้อย่างต่อเนื่อง


ทำไมต้องมีมุมนมแม่

เพราะคุณแม่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นคุณแม่ทำงานที่ต้องเลี้ยงดูลูกและออกไปทำงานนนอกบ้านด้วย โอการที่จะอยู่บ้านอุ้มลูกให้ดูดนมจากอกอุ่นๆ ของแม่มีเพียง 3 เดีอน ตากฏหมายลาคลอดเท่านั้น ซ้ำบางรายก็ไม่สามารถลาได้เต็มเวลาตามสิทธิ

องค์กรอนามัยโลก ประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือนเต็ม และยังให้ลูกได้กินนมไปจนถึง 2 ขวบ หรือนานกว่านั้น ควบคู่ไปกับอาหารตามวัย

การที่ควรให้นมแม่อย่างเดียวในระยะลูกอายุ 6 เดือนแรก เพราะลูกยังไม่แข็งแรง การได้อาหารอื่นทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น ติดเชื้อ ท้องเสีย ท้องอืด ถ้าให้นมผสม (นมวัว) ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแพ้โปรตีนนมวัว

ช่วง 6 เดือนแรก เป็นโอกาสทองแห่งการเติบโตของทารกทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และอารมณ์


เด็กที่กินนมแม่ โดยเฉพาะจากอกแม่โดยตรงจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง แม่-ลูก และเมื่อแม่มีการตอบสนองต่อลูกอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยเสริมสร้างความฉลาด ลูกจะแจ่มใสและมีสุขภาพจิตดีด้วย ไม่เพียงแต่มีผลดีต่อลูกเท่านั้น สำหรับตัวแม่เองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะทำให้ระยะเวลาปลอดประจำเดือนของแม่นานขึ้น ไม่ต้องเสียเลือด รวมทั้งทำให้แม่มีน้ำหนักลดหลังคลอดได้อย่างดี

หากไม่สามารถให้นมลูกจากเต้าได้ ให้บีบน้ำนมเก็บตามระยะที่เคยให้ลูกกินนม จะช่วยให้น้ำนมไม่แห้ง


หากมีมุมนมแม่ในที่ทำงาน จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรกและให้ต่อเนื่องไปได้มากขึ้น แม่ก็ไม่เสียงานด้วย เพราะคุณแม่ยังสามารถทำงานได้ตามปกติแม้จะไม่ได้พาลูกมาที่ทำง่าน แต่จะใช้ "มุมนมแม่" สำหรับบีบน้ำนมเก็บตุนไว้ให้ลูก ไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ บีบกันในห้องน้ำ ไม่ต้องปวดเวลาเต้านมคัด... อีกต่อไป

นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ที่จัด "มุมนมแม่" นับว่าก้าวทันตามยุค เป็นผู้สนับสนุนให้ก่อเกิดสังคมที่ดี เป็นผู้บุกเบิกในการสวร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน

ผลประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับกลับมา คือ
  • พนักงานไม่ลาบ่อย เพราะลูกที่กินนมแม่ มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย พ่อ-แม่ จึงไม่ต้องลางานเพื่อพาลูกไปหาหมอ พ่อ-แม่ ก็ป่วยน้อยลง เพราะติดเชื้อจากลูกที่ป่วยน้อยลง และยังลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้กับองค์กรด้วย
  • ประสิทธิภาพในการทำงานของแม่ดีขึ้น รวมถึงพ่อด้วย เป็นผลจากที่แม่มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียดเรื่องเวิน เพราะนมแม่ช่วยลดภาระเรื่องการซื้อนมผสม
  • นายจ้างจะได้ความชื่นชมจากพนักงาน ซึ่งเป็นความรู้สึกดีๆ ที่จะทำให้ลูกจ้งซื่อสัตย์ มั่นคง และอยู่กับองค์กรตลอดไป

มุมนมแม่
กำไรมหาศาลที่คาดไม่ถึงสอบถามการดำเนินการจัดตั้งมุมนมแม่ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด

ดาวน์โหลดวีดีโอการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในาสถานประกอบกิจการสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดตั้งมุมนมแม่loader