รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 ธ.ค. 61

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
loader


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th