หน่วยงานที่บริการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

 
  • ชมรม จป.เชียงใหม่ โทร. 081-9518990
  • บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ปแมเนจเม้นท์ จำกัด โทร. 02-6831920
  • ชมรม จป.ลำปาง โทร. 089-8516961
  • ชมรม จป.เชียงราย โทร.085-6957016
  • ชมรม จป.ลำพูน โทร. 081-9606396

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite
loader

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th