หน่วยฝึกอบรม/ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ที่ได้รับใบอนุญาต ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

1.

เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง

053-471267 ต่อ16

2.

เทศบาลตำบลแม่ริม  อ.แม่ริม

053-297613

3.

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี

053-322007

4.

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย

053-848106

5.

เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง

053-259064-5

6.

เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง

053-331909 ต่อ199

7.

เทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง

053-276491 ต่อ704

8.

เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง

053-338048-49

9.

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง

053-850421 ต่อ 129

10.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
โดย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง

053-222798

11.

เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง

053-131532 ต่อ13

12.

เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด

053-868674/
053-868157

13.

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย

053-498621

14.

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อ.สารภี

053-966420 ต่อ 21 / 053-966380

15.

เทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี

053-140981-2

16.

อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

053-121585 ต่อ 12


จังหวัดอื่นๆ เข้าที่เว็บไซต์ www.oshthai.org →บริการความปลอดภัย → หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน→อบรม/ดับเพลิง

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite
loader

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th