รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตามเอกสารที่แนบ 

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th