เดือน มีนาคม 2562  


เดือน กุมภาพันธ์ 2562  


เดือน มกราคม 2562  


เดือน ธันวาคม 2561  


เดือน พฤศจิกายน 2561  


เดือน ตุลาคม 2561  


เดือน กันยายน 2561  

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th