เดือน พฤษภาคม 2561  


เดือน เมษายน 2561  


เดือน มีนาคม 2561


  เดือน กุมภาพันธ์ 2561


  ฉบับล่าสุด  
  เดือน มกราคม 2561 


เดือน ธันวาคม 2560


  เดือนพฤศจิกายน 2560  

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th