ฉบับล่าสุด  
  เดือน กุมภาพันธ์ 2563  


เดือน ธันวาคม 2562  


เดือน ตุลาคม 2562  


เดือน กันยายน 2562  


เดือน สิงหาคม 2562  


เดือน กรกฎาคม 2562  


เดือน พฤษภาคม 2562  

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th