โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย


     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง เพื่อสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด ที่หยุดทำงานอย่างกะทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ โดยไม่เกิดความพิการของสมอง (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
     จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่วันที่ 18 - 19 กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมสัมมนา (สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้จากลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  รับสมัครจำกัดเพียงจำนวน 60 ท่านเท่านั้น


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
ดาวน์โหลด กำหนดการ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 053 890472 คุณวุฒิชัย ดีคำปวน

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th