สสค. เชียงใหม่ ร่วมเวทีวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาระบบคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนชาติพันธ์บนพื้นที่สูงที่ตกเป็นเหยื่อ การค้ามนุษย์ในพื้นที่ (Focus Group)

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th