สสค.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฯ พบประชาชน"

พิมพ์