สสค.เชียงใหม่ ร่วมพิธี “สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2562

พิมพ์