สสค.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th