สสค.เชียงใหม่ นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ฯ ตรวจความปลอดภัย ฯ ในสถานประกอบกิจการตามโครงการ SAFETY THAILAND

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยในการทำงานแบบบูรณาการ ตามโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความปลอดภัย ฯ ในสถานประกอบกิจการตามเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจการประเภทขนส่ง ณ บริษัท สแตนดาร์ด ทรานสปอร์ต บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 127 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจ พบว่า บริษัท ฯ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ฯ


QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th