สสค.เชียงใหม่ มอบใบรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชการแรงงานชำนาญการ มอบใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) แก่ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้) ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาผลการตรวจประเมินและอนุมัติให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย เรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำด้านมาตรฐานแรงงานไทย แก่สถานประกอบกิจการเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนให้จัดทำในระดับสมบูรณ์ต่อไป


QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th