สสค.เชียงใหม่ สาขาอำเภอฝาง ร่วมจัดรายการวิทยุ “เส้นทางใหม่” ครั้งที่ 54 แจ้งข่าวสารจากกรมสวัสดิการฯ

พิมพ์
วันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอฝาง โดยนางสาวน้อง มูหลิ่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา ได้ร่วมจัดรายการวิทยุ “เส้นทางใหม่” ครั้งที่ 54 ในคลื่นวิทยุความถี่ FM 101.00 MHz ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ช่วงเวลา 09.00-11.00 น. ของทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งในครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับไฟฟ้า และสารเคมีอันตราย และย้ำการส่งแบบคร.11 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องยื่นแบบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ(คร.11) ในกรณีสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้ส่งผ่านเว็บไซต์ (e-service) ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ช่องทางเดียวเท่านั้น  
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-890472-3,053-453454