สสค.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบริษัท
สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด เพื่อชี้แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่และการเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งกิจกรรมของสำนักงานฯ ที่จะบูรณาการและดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงาน ฯ และเครือข่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมจำนวน 31 คนQR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th