สสค.เชียงใหม่ นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ฯ ตรวจความปลอดภัย ฯ ในสถานประกอบกิจการตามโครงการ SAFETY THAILAND

พิมพ์
วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยในการทำงานแบบบูรณาการ ตามโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความปลอดภัย ฯ ในสถานประกอบกิจการตามเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจการประเภทขนส่ง ณ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ผลการตรวจ พบว่า บริษัท ฯ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ฯ