สสค.เชียงใหม่ นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ฯ ตรวจความปลอดภัย ฯ ในสถานประกอบกิจการตามโครงการ SAFETY THAILAND

วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยในการทำงานแบบบูรณาการ ตามโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความปลอดภัย ฯ ในสถานประกอบกิจการตามเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจการประเภทขนส่ง ณ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ผลการตรวจ พบว่า บริษัท ฯ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ฯQR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th