สสค.เชียงใหม่ ร่วมโครงการจิตอาสาฯ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

วันที่ 26 มกราคม 2562 นายธรรศณัฏฐ์  นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุวรรณ์  สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ เผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีแก่คนในขาติ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานราชการของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสามัคคี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องนิทรรศการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาQR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th