สสค.เชียงใหม่ ส่งวิทยากรบรรยายสถานการณ์ปัญหายาเสพติดฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายธรรศณัฎฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุวารินทร์  ชื่องาม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบกิจการในพื้นที่ และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภออมก๋อย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มสถานประกอบกิจการในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและจัดระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 8 แห่งQR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th