สสค.เชียงใหม่ จัดประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยฯ

พิมพ์
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายธรรศณัฎฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยในการทำงานแบบบูรณาการ ตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อในการประชุม ประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยในการทำงานแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการพิจารณาแผนการตรวจของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยในการทำงาน แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน