สสค.เชียงใหม่ จัดประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยฯ

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายธรรศณัฎฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยในการทำงานแบบบูรณาการ ตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อในการประชุม ประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยในการทำงานแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการพิจารณาแผนการตรวจของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจความปลอดภัยในการทำงาน แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 15 คนQR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th