สสค.เชียงใหม่ จัดส่งวิทยากรบรรยายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่พนักงานควรรู้” ให้แก่พนักงานของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเบื้องต้น สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th