สสค.เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์การประกวด สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ แรงงาน ประจำปี 2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางสาวบุญญาพร ไชยพรหม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่สถานประกอบกิจการที่จะเข้าร่วมการประกวดในปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 27 คนQR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th