สสค.เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวบุญญาพร ไชยพรหม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในหัวข้อเรื่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชิญชวนร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 มาตรการป้องกันเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ และเตือนให้นายจ้างยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คร.11) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวประกอบด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน จำนวน 40 คนQR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th