สสค.เชียงใหม่ ร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางสาวปักษธร สมินทรปัญญา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY เวทีถนนปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมที่ประชุมมีการเสนอผลการดำเนินงาน และระดมความคิดเห็น นำสถิติ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่มาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดมาตรการ และแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน
QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th