สสค.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นางวรารักษ์ ทับสุวรรณ์ นักวิชาการแรงงาน สสค.เชียงใหม่ สาขาอำเภอฝาง ร่วมกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคจากการทำงานในสถานประกอบกิจการที่จัดขึ้นร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่โดยทำการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต โรคเบาหวาน ตรวจหาสารเคมีในเลือด ตรวจหู ตรวจตา ตรวจปอด วัดระดับเสียง และแสง ให้กับลูกจ้างในเขต อำเภอฝาง แม่อายและไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 1,020 คน มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1.บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด และบริษัทในเครือ 2.บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัด 3.บริษัท จงธนาปิโตรเลียม จำกัด 4.บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด(สาขาฝาง) 5.บริษัท เชียงใหม่มิตรเกษตร จำกัด 6.บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด 7.บริษัท ทรายทองโกลเบิลฟรุต จำกัด 8.บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th