สสค.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นางสาวกิ่งกาญจน์ คำเมรุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ประจำปี 2561 ณ บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานของบริษัท จำนวน 250 คน


QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th