สสค.จว.เชียงใหม่ รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560

พิมพ์
วันที่ 21 กันยายน 2560 นายธรรศณัฐฏ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้โอวาทและมอบโล่รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองฯ จำนวน 242 ศูนย์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงให้การบริการประชาชนด้วยความ "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย" ได้มาตราฐานตามนโยบาลของนายกรัฐมนตรี ซึ่งการให้การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมีระยะเวลาการรับรองฯ 3 ปี