ลูกจ้างมีเจตนาเพื่อปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ

ถามว่า ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างรายนี้ตามที่ นายจ้างยื่นคำร้องขอให้เลิกจ้างตาม ม.52 แห่งพรบ.แรงงานสัมพันธ์ฯ หรือ ไม่ ?ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ลูกจ้างรายนี้ได้ชักชวนให้พนักงานมาเป็นพวกของตน ประกาศโจมตีนายจ้าง โดยปราศรัยอยู่ฝั่งตรงข้ามบริษัท มีเนื้อความต่างๆ เช่น...เป็นบริษัทใหญ่โตแต่กระทำเยี่ยงคล้ายสัตว์..ผู้บริหารระดับ...ให้บริษัทพิจารณาระดับบริหารที่มีมันสมองอยู่ในกะโหลกเพียงพอ ไม่ใช่ไม่มีสมองไว้แต่คิดนักธุรกิจอย่างเดียว ..บริษัทไม่เคยพัฒนา มีแต่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของผู้ใช้แรงงาน..มีการฉีกใบลาของพวกเรา..พฤติการณ์ดังกล่าวมันเยี่ยงสัตว์เนรคุณ...การบริหารแบบนี้มันเฮงชวย..เป็นต้น.(นายจ้างถอดเทปนำมายื่นคำร้องขอเลิกจ้างต่อศาล)


คำตอบ.ศาลเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าว ลูกจ้างมีเจตนาเพื่อปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ กระด้างกระเดื่อง อคติ และความเกียจชังผู้บริหารในหมู่พนักงานและประชาชนบริเวณนั้นที่ได้ยินและไม่ทราบความจริง การกระทำของลูกจ้าง เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่เชื่อฟัง ไม่ให้เกียรติ ก้าวร้าวและไม่แสดงความ นับถือต่อผู้บังคับบัญชา ไม่รักษาเกียรติ ชื่อเสียงและทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของบริษัท ไม่ว่าในหรือนอกเวลาทำงาน ก่อความไม่สงบขึ้น จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯกรณีร้ายแรง จึงสมควรอนุญาตให้นายจ้างเลิกจ้างได้ ฎีกาที่ 1905/2556 สรุป การพูดปราศรัยต่อมวลชนบางที มันก็ปลุกเร้าให้มวลชนฮึกเหิมได้ แต่ผลที่ตามมามันก็ชั่งปวดร้าวเหลือ เกินกว่าจะคาดคิดได้ ดังเช่นคดีนี้แล

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th