ความผิดวินัยของลูกจ้าง กรณีดื่มสุรา หรือมีอาการมึนเมาสุรา

สุราดื่มน้อยๆเป็นยา ดื่มที่บ้านก็ไม่น่าจะไม่มีปัญหากับใคร แต่ถ้าดื่มแล้วไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของนายจ้างก็อาจมีถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นเลิกจ้างได้

เช่น ลูกจ้างเป็นยามดื่มสุราระหว่างการปฏิบัติ หน้าที่ ฎีกาที่ 1416/2525,

ลูกจ้างไปดื่มสุราข้างนอกแล้วเมากลับมาเข้าทำงานโรงงานทำหน้าที่ขับรถเครน ฎีกาที่ 1108/2534,

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงชวนลูกน้องไป ดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน ฎีกาที่ 2124/2544

ลูกจ้างตำแหน่งผู้ชำนาญงานมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเข้าทำงานด้วยอาการมึนเมา ฎีกาที่ 2561/2552,

ลูกจ้างชายเมาสุราไปหาเพื่อนร่วมงานหญิงให้ช่วยตามหาภริยาตนแต่พาเข้าโรงแรมแล้วปลุกปล้ำ จนหนีออกมาไปแจ้งความกับตำรวจ ฎีกาที่ 3551/2532

เหล่านี้ ถือว่าเป็นกรณีฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ระเบียบคำสั่งของนายจ้างในกรณีร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่าย ค่าชดเชย

และหากลูกจ้างไปดื่มหลายคน บางคนเมามาก บางคนเมาน้อย นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างบางคนและมิได้เลิกจ้างทุกคนก็เป็นดุลพินิจในการลงโทษของนายจ้าง ฎีกาที่ 5596/2534


ส่วนกรณีที่เป็นความผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรง เช่น

ลูกจ้างเป็นผจก.ฝ่ายบุคคลมีอาการมึนเมา และนำสุราเข้ามาทำงาน แต่ก็ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการต้อนรับ หรือบริการแขกที่มาพักโรงแรมของ นายจ้าง ฎีกาที่ 2247/2525,

ดื่มสุราในหอพักส่งเสียงดังจะต้องถูกเตือนเป็นหนังสือก่อนเลิกจ้าง ฎีกาที่ 14/2525,

ดื่มสุรานอกเวลางานแล้วชวนเพื่อนร่วมงานด้วยเหตุเมา 1 ครั้งขอบตาช้ำ ฎีกาที่ 2388/2526,

ดื่มสุราระหว่างละทิ้งหน้าที่ไปทำธุระข้างนอกที่ทำงาน แล้วมามีเรื่องกับผู้อื่นในที่ทำงาน ฎีกาที่ 7492/2542,

พนักงานเสริฟอาหาร ดื่มเบียร์ก่อนจะถึงเวลาเลิกงาน 5 นาที ไม่มีอาการมึนเมา ไม่ก่อความเสียหายให้ลูกจ้างและไม่มีลูก ค้า ตำหนิการทำงาน ฎีกาที่ 259-260/2551

เหล่านี้ถือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง นายจ้างจะต้องเตือนเป็นหนังสือก่อน แต่ถ้านายจ้างเลิกจ้างทันทีจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 120 วันขึ้นไป

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th