กู้ยืมเงินกันอย่างไรไม่ผิดใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานและไม่ผิดระเบียบข้อบังคับฯของ นายจ้าง

กู้ยืมเงินกันอย่างไรไม่ผิดใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานและไม่ผิดระเบียบข้อบังคับฯของ นายจ้าง ?

คำตอบ ประการแรกมิได้ยุ่งยากเลย ก็คืนตามข้อตกลง ตามกำหนดเวลา มิเสียเพื่อนร่วมงานด้วย

ส่วนประการหลัง ถ้าปล่อยเงินกู้ให้เพื่อนร่วมงานคิดดอกเบี้ยร้อยละ 30 % ต่อเดือนถือว่าเป็นการเอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนร่วมงาน ผิดข้อบังคับฯของนายจ้างห้ามปล่อยเงินกู้ให้พนักงาน ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ฎีกาที่ 1056-57/2543,5978/2549

แต่ถ้าคิดดอกฯไม่สูงมากนักแล และไม่มีผลกระทบต่อกิจการของนายจ้างให้เสียหายชัดเจน ถือว่าไม่ร้ายแรง ฎีกา 691/2543

และหัวหน้างานยืมเงินลูกน้องก็ผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรง (เพราะหัวหน้าก็จนเป็นนะ) ฎีกาที่ 6792/2544

แต่ถ้ากิจการของนายจ้างเป็นสถาบัน การเงิน เช่น ธนาคาร หากพนักงานสินเชื่อยืมเงินลูกค้าถือว่าผิดวินัยร้ายแรงเพราะเป็นการเบียดเบียนลูกค้า กระทบต่อความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงและกิจการของนายจ้างเป็นความผิดร้ายแรง ฎีกา 371/2527,3541/2527

สรุป การกู้ยืมเงินกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ก็ดี ระหว่างลูกน้องกะหัวหน้าก็ดี (ไม่ว่าในราชการหรือเอกชนก็ดี) ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้กู้ หรือให้กู้ นอกจากดูระเรียบข้อบังคับฯ แล้วให้นึกถึงใจเขาใจเราด้วยก็แล้วกัน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th