กฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง


ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


คำสั่งกระทรวงแรงงาน

คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ประกาศ
loader

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th