9. จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)

ระยะเวลา 13 วันทำการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือประชาชน
จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite