10. จดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ระยะเวลา 13 วันทำการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือประชาชน
จดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite