ติดต่อเรา

พิมพ์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ถนนโชตนา
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300


ร้องเรียน ร้องทุกข์ ปรึกษากฏหมายด้านแรงงาน ในวันเวลาราชการ
โทรศัพท์ โทรสาร 053 890472 ถึง 3 
 
โทรสาร อัติโนมัติ 053 112720

E-MAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : https://www.facebook.com/cmcm.labour/
E-Magazine : 
https://issuu.com/cm.labour