ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 14 .. 56 นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2556 ณ บริเวณสนามภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

นางเรณู โกฏิวิเชียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ สุ่มตรวจปัสสาวะสถานประกอบกิจการในพื้้นทีอำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการสีขาว ปี 2556 สุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้าง จำนวน 951 คน

 
นางเรณู โกฏิวิเชียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริษัท เชียงใหม่ธนาธร จำกัด (สวนแม่อาย) มีลูกจ้างส่งบุตรมาใช้บริการจำนวน ๑๐ ราย
 

ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางวันทนา จันทร์เกตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางเรณู โกฏิวิเชียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ มอบของในโครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการให้แก่บริษัท ช้างอวอดส์(๑๙๕๙)จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนลูกจ้างรับมอบจำนวน ๗ คน

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 นางเรณู โกฏิวิเชียร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ สุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้างตามโครงสร้างส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี2556 (สถานประกอบกิจการสีขาว) ให้แก่บริษัท สหปราจีนอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทช้างอวอร์ด (1959) จำกัดในเขตพื้นที่อำเภอฝาง

 

 

 

สำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยเคลื่อนที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานบริการประชาชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ในงานถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณโรงเรียนเมตตาศึกษา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

สำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยเคลื่อนที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานบริการประชาชน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์บริการประชาชน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

 
รูป สค.เชียงใหม่
ป้ายโฆษณา
นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้มีบุคคลในระบบ
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา