ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 บริษัท นิยมพานิช จำกัดและบริษัทในเครือ ได้นำทีวีสี ขนาด 42" จำนวน 1 เครื่อง มามอบให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารสำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนผู้มารับบริการ

 

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอฝาง เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีนายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน 2,000

 
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายวรานนท์ ปิติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมชี้แจงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่มีนายจ้าง/ผู้แทนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน
 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ปี 2558ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2558 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

 
รูป สค.เชียงใหม่
ป้ายโฆษณา
นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้มีบุคคลในระบบ
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา