วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 2559

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้จัดงาน วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2559 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสมโภช 720 ปี เมืองเชียงใหม่” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1. การกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน โดยนางเปรมณฎา วริศภัทรชัย ประธานเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
2. การมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่นของสถานประกอบกิจการ จำนวน 17 คน
3. ขบวนไหว้สาพญามังรายฯ ในโอกาสสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
4. ขบวนจักรยานสวยงาม
5. การประกวดขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด
6. การประกวดขวัญใจแรงงาน
7. กิจกรรมลุ้นโชควันแรงงาน

โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจไปร่วมงานประมาณ 1,500 คน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


คลิกดูรายละเอียด รายการสถานีแรงงาน

 

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId54dab506de
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeIdc11c4820e7
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมพิธี “ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่” ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานและแสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ล้านนา ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeIdc3caa87b51
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งได้รับการสถาปนาจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2535 ณ บริเวณทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

วันจักรี 2559

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId9472d81790
เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeIdf35612a772
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งนโยบายและทิศทางการทำงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พิจารณาจัดทำแผนการปฏิบัติงานรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ติดตามผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId4ba67980cc

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทยา จันทวงค์ ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 
รูป สค.เชียงใหม่
ป้ายโฆษณา
นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้มีบุคคลในระบบ
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์