ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินโครงการ และเห็นชอบผลการตรวจประเมินสถานประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้

๑.  สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๑๕๖  แห่ง

๒.  ส่งแบบประเมินตนเอง จำนวน ๑๐๙  แห่ง

๓.  ดำเนินการสัมฤทธิ์ผลตามหลักเกณฑ์ จำนวน ๑๐๓  แห่ง

๔. ดำเนินการไม่สัมฤทธิ์ผล จำนวน ๖  แห่ง

 

28กค.58สค.ชม.พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์ประขุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษาสนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีนายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนและผู้มารับบริการจำนวน 152 คน

 

วันที่ 20 กรกฏาคม 2558 นายสุวิทยา จันทวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานสำหรับลูกจ้างในงานเกษตรกรรมลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทต่างๆ ณ สวนเกษตรผสมผสาน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 น. นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ทำให้เจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจในการทำงานดีขึ้น

 

 

วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในเดือนกรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีนายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนและผู้มารับบริการจำนวน 141 คน

 
รูป สค.เชียงใหม่
ป้ายโฆษณา
นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้มีบุคคลในระบบ
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์