ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 นายธรรศณัฏฐ์  นุชแสงพลีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรม 5 ส  ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จากนายพีรพัฒน์พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

                  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 2558 นายธรรศณัฏฐ์  นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไปตรวจเยี่ยม สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือสำนักงานเชียงใหม่ ๒  โดยมีนายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ ๒ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
 

 

             เมื่อวันที่ 1๖ กันยายน 2558 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ  และประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน  มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 130 คน
 

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินโครงการ และเห็นชอบผลการตรวจประเมินสถานประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้

๑.  สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๑๕๖  แห่ง

๒.  ส่งแบบประเมินตนเอง จำนวน ๑๐๙  แห่ง

  ๓.  ดำเนินการสัมฤทธิ์ผลตามหลักเกณฑ์  จำนวน ๑๐๓  แห่ง

๔.  ดำเนินการไม่สัมฤทธิ์ผล จำนวน ๖  แห่ง

 

28กค.58สค.ชม.พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์ประขุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษาสนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีนายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนและผู้มารับบริการจำนวน 152 คน

 

วันที่ 20 กรกฏาคม 2558 นายสุวิทยา จันทวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานสำหรับลูกจ้างในงานเกษตรกรรมลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทต่างๆ ณ สวนเกษตรผสมผสาน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 
รูป สค.เชียงใหม่
ป้ายโฆษณา
นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้มีบุคคลในระบบ
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์