ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการอสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ สามารถดูประกาศได้ที่

https://www.facebook.com/chiangmai.labour/posts/350534858482574?notif_t=like

 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฯ

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฯ

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[รายชื่อ(1)]Administrator143 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[รายชื่อ(2)]Administrator143 Kb
Download this file (3.jpg)3.jpg[รายชื่อ(3)]Administrator145 Kb
Download this file (4.jpg)4.jpg[รายชื่อ(4)]Administrator143 Kb
Download this file (5.jpg)5.jpg[รายชื่อ(5)]Administrator145 Kb
Download this file (6.jpg)6.jpg[รายชื่อ(6)]Administrator142 Kb
Download this file (7.jpg)7.jpg[รายชื่อ(7)]Administrator141 Kb
Download this file (8.jpg)8.jpg[รายชื่อ(8)]Administrator133 Kb
Download this file (pakad.png)pakad.png[ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ (1)]Administrator786 Kb
Download this file (prakad2.jpg)prakad2.jpg[ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ (2)]Administrator206 Kb
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพกิจกรรม

?

วันที่ 14 .. 56 นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2556 ณ บริเวณสนามภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

นางเรณู โกฏิวิเชียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ สุ่มตรวจปัสสาวะสถานประกอบกิจการในพื้้นทีอำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการสีขาว ปี 2556 สุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้าง จำนวน 951 คน

 
นางเรณู โกฏิวิเชียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริษัท เชียงใหม่ธนาธร จำกัด (สวนแม่อาย) มีลูกจ้างส่งบุตรมาใช้บริการจำนวน ๑๐ ราย
 

ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางวันทนา จันทร์เกตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางเรณู โกฏิวิเชียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ มอบของในโครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการให้แก่บริษัท ช้างอวอดส์(๑๙๕๙)จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนลูกจ้างรับมอบจำนวน ๗ คน

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 นางเรณู โกฏิวิเชียร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ สุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้างตามโครงสร้างส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี2556 (สถานประกอบกิจการสีขาว) ให้แก่บริษัท สหปราจีนอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทช้างอวอร์ด (1959) จำกัดในเขตพื้นที่อำเภอฝาง

 
รูป สค.เชียงใหม่
ป้ายโฆษณา
นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้มีบุคคลในระบบ
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา