ข่าวประชาสัมพันธ์


คลิกดูรายละเอียด รายการสถานีแรงงาน

 

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001- 2553 ระดับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การเด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมอบรม จำนวน 23 แห่ง ลูกจ้าง 45 คน โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและบรรยายสถานการณ์ทั่วไปด้านแรงงาน และมีผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางสาวพรประไพ อัศวเหม) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทย

 

เมื่อวันที่ 3-4 ก.พ. 2559 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 18 แห่ง
 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จากนายพีรพัฒน์พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

                  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 2558 นายธรรศณัฏฐ์  นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไปตรวจเยี่ยม สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือสำนักงานเชียงใหม่ ๒  โดยมีนายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ ๒ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
 

 

             เมื่อวันที่ 1๖ กันยายน 2558 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ  และประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน  มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 130 คน
 

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินโครงการ และเห็นชอบผลการตรวจประเมินสถานประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้

๑.  สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๑๕๖  แห่ง

๒.  ส่งแบบประเมินตนเอง จำนวน ๑๐๙  แห่ง

  ๓.  ดำเนินการสัมฤทธิ์ผลตามหลักเกณฑ์  จำนวน ๑๐๓  แห่ง

๔.  ดำเนินการไม่สัมฤทธิ์ผล จำนวน ๖  แห่ง

 

28กค.58สค.ชม.พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์ประขุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษาสนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 
รูป สค.เชียงใหม่
ป้ายโฆษณา
นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้มีบุคคลในระบบ
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์